Επιστημονική αριθμομηχανή Casio FX-991ES Plus

Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο

Επιστημονική αριθμομηχανή

29,30 

Διαστάσεις ( Π x Υ ) 138x162mm

Ψηφία 15

 

• Οθόνη 31*96 FULL DOT

• Φυσική αλγεβρική απεικόνιση (Natural-V.P.A.M.)

• Αριθμός χαρακτήρων/γραμμή 16/1+10/1

• Επανάληψη λειτουργίας

• 417 λειτουργίες

• 40 επιστημονικές σταθερές

• 40 μετατροπές μετρικού συστήματος

• 9 μνήμες αποθήκευσης μεταβλητών

• Πρόγραμμα calc/solv

• 24 επίπεδα παρενθέσεων

• Πράξεις με κλάσματα

• Μέτρηση γωνιών σε DEG/RAD/GRAD

• Μετατροπή μεταξύ >DEG/>RAD/>GRAD

• Μετατροπή μεταξύ πολικών και ορθογώνιων συντεταγμένων(Pol ↔ Rec)

• Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί ημ/συν/εφ/ημ-1/συν-1/εφ-1

• Υπερβολικές συναρτήσεις ημh/συνh/εφh/ημh-1 /συνh-1/εφh-1

• Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις, log, ln, 10x, ex

• Μαθηματικοί υπολογισμοί, √,x²,x-1,x!,xy, x1/y

• Υπολογισμοί Base-n (δεκαεξαδικού, δεκαδικού, δυαδικού, οκταδικού,)

• Δεκαεξαδικό Δεκαδικό

• Απεικόνιση αριθμών με δυνάμεις του δέκα (x10x) ENG/ENG→

• Υπολογισμοί με μιγαδικούς αριθμούς

• Γεννήτρια τυχαίων αριθμών

• Τυχαίοι ακέραιοι

• Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx, Σx², x‾

• Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx, Σy,Σx²,Σy²,Σxy, x‾, y‾

• Υπολογισμός τυπική απόκλισης για ομαδοποιημένες και μη ομαδοποιημένες τιμές

• Παλινδρόμηση (γραμ, τετραγ, εκθετ.)

• Μετάθεση (nPr), Συνδυασμός (nCr)

• Μήτρες / Πίνακες 3×3

• Υπολογισμοί εξισώσεων

• Υπολογισμός ολοκληρωμάτων και διαφορικών

• Πίνακας τιμών

• Τροφοδοσία: Ηλιακό + Μπαταρία 1 x LR44 / Αυτόματη απενεργοποίηση

• Διαστάσεις 11,1x77x161,5 (mm)

Κωδικός προϊόντος: 99103012 Κατηγορία: Brand: